AUKCJA PRAC PLASTYCZNYCH – „POMOC UKRAINIE”

Bydgoski „plastyk”włączył się do ogólnokrajowej akcji pomocy Ukrainie .

Pod linkiem   https://www.facebook.com/groups/1050445282171048/?ref=share_group_link

 można obejrzeć prace uczniów i absolwentów z archiwum Szkoły, oraz wziąć udział w licytacji i zakupie tych prac.Licytacja trwa 7 dni od publikacji pracy.  Wyjściowa cena wynosi 50,00 zł. (bez względu na format i technikę wykonania). Wylicytowana kwota ze sprzedaży w całości zostanie przekazana za pośrednictwem Rady Rodziców na Polską Akcję Humanitarną .

KONTO DO WPŁAT   

13 1020 1462 0000 7402 0018 6742  z dopiskiem DLA UKRAINY

Bydgoszczan zapraszamy do odbioru prac w sekretariacie Szkoły, po okazaniu dowodu wpłaty. Osoby zamiejscowe proszone są o doliczenie do ceny zakupu pracy, kosztów przesyłki w kwocie 15,00 zł. Prace zakupione nie będą oprawione a wysyłać będziemy je raz w tygodniu. Aukcja będzie na bieżąco uzupełniana nowymi pracami. 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW.