Egzamin wstępny z kompozycji

Drodzy kandydaci. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące kompozycji, światłocienia, kontrastu, perspektywy i głębi. Te kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie Waszych prac na egzaminie wstępnym z kompozycji. W sobotę 20 czerwca 2020 odbyło się spotkanie ONLINE gdzie dodatkowo pokazaliśmy Wam jak pracować z powyższymi środkami plastycznymi tworząc pracę tematyczną.

Źródła o kompozycji szczegóły>>

Pamiętajcie, aby realizując prace z kompozycji sprawdzić czy Twoja praca zawiera:

  • zgodność z tematem – wykonanie zadania zgodnie z tematem, koncentrując się wokół określonego zagadnienia
  • kompozycja relacje elementów kompozycji względem siebie
  • pojawienie się głębi, perspektywy (obiekty oddalone są małe – obiekty bliskie są duże)
  • występowanie dominanty (duży element skupiający wzrok)
  • występowanie kontrastu (duże – małe, grube linie – cienkie linie, jasne – ciemne)
  • występowanie światłocienia (linie gęsto stawiane są ciemne, linie rzadko stawiane są jasne)