Finał projektu MIARKA

Prezentujemy efekt finalny działań w ramach projektu Miarka, który był możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rodziny Staraków w ramach programu WENA.

W trakcie trwania projektu odbyły się: warsztaty montażu filmu, warsztaty Design Thinking, warsztaty filmu dokumentalnego, tematyczne panele dyskusyjne, rozmowy, spotkania i dyskusje.

Zapraszamy do objrzenia filmu, który jest efektem końcowym projektu.