Harmonogram dyplomu

Egzamin dyplomowy z części teoretycznej oraz praktycznej odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2020, od godziny 8:00. Szczegółowy harmonogram dla każdego absolwenta oraz przebieg egzaminu będzie przesłany przez dziennik Librus.