Informacje o maturze

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w Formule 2021 obowiązująca w roku szkolnym
2020/2021: https://liblink.pl/oHkpvkr4mZ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie
maturalnym w 2021 roku: https://liblink.pl/tiWBBqqAEF

Harmonogram matury: https://liblink.pl/F5hKKY7GWO