Kompozycja – egzamin praktyczny

KOMPOZYCJA

Co to jest kompozycja? Do czego służy? Dlaczego jest ważna, jak ją rozpoznać i jak stosować?

Kompozycja to rozmieszczenie elementów w pracy plastycznej (zarówno na płaszczyźnie, jak i w przestrzeni). Od tego jak elementy będą w kompozycji rozmieszczone, zależy rodzaj kompozycji. Każdy z układów charakteryzuje się określoną relacją elementów względem siebie. Układ elementów może być prosty do rozpoznania i określenia lub złożony i niejednoznaczny. Dla młodego adepta sztuki jakim dzisiaj jesteś warto skupić się na nauce rozpoznawania i stosowania najprostszych układów kompozycyjnych dostosowując je do tego co chcesz wyrazić w pracy plastycznnej.


Kompozycja otwarta to takie rozmieszczenie elementów, które sprawia wrażenie jakby dzieło miało dalszy ciąg poza ramami obrazu. Mamy wrażenie oglądania tylko fragmentu. Często elementy wychodzą poza kadr.

Kompozycja zamknięta to rozmieszczenie elementów, które skupia je wewnątrz dzieła. Mamy wrażenie kompletności, całości.

Kompozycja statyczna to kompozycja, w której przeważają uporządkowane elementy pionowe i poziome. Mamy wrażenie równowagi, spokoju i bezruchu.

Kompozycja dynamiczna to kompozycja, w której przeważają skosy, linie łamane, krzywizny lub łuki. Mamy wrażenie ruchu.

Kompozycja symetryczna to taki układ elementów, który da się podzielić osią symetrii na dwie bardzo podobne części.

Kompozycja asymetryczna to nieregularne rozmieszczenie elementów. Prawa i lewa strona kompozycji się różnią.Kompozycja centralna to rozmieszczenie elementów w taki sposób, aby skupić uwagę na środku płaszczyzny.

Źródło: słownik terminów plastycznych, sjp.pwn.pl


PRZESTRZEŃ NA PŁASZCZYŹNIE

materiał w przygotowaniu

ŚRODKI PLASTYCZNE

materiał w przygotowaniu

MATERIAŁY

UWAGA! Na egzamin praktyczny, zadanie z kompozycji przestrzennej na płaszczyźnie, kandydaci przynoszą:

  • blok techniczny A3 (297×420 mm) (Warto jest zdobyć blok techniczny o możliwie grubych kartkach – fachowo nazywa się to wysoką gramaturą czyli ciężarem papieru na metr kwadratowy. Im wyższa gramatura papieru tym jest on grubszy. Jeżeli używasz papier do pracy z farbami wodnymi czy klejem to dobrze, żeby miał wysoką gramaturę.)
  • arkusz czarnego papieru A3
  • pisaki czarne, różnej grubości
  • korektor w pisaku lub taśmie
  • liniał
  • nożyczki
  • klej (Najwygodniej pracuje się klejem w sztyfcie. Stosunkowo szybko wysycha i nie powoduje falowania się papieru.)
  • wilgotne chusteczki i ręcznik papierowy (Wilgotne chusteczki doskonale sprawdzają się gdy pobrudzone od kleju palce zaczynają zostawiać niepożądane ślady na naszej pracy. Użycie wilgotnych chusteczek i ręcznika papierowego pomoże zachować czystość stanowiska pracy i estetykę wykonania.)