Konkurs na kartkę świąteczną

§1. Zasady ogólne

⦁ Celem konkursu jest możliwość pokazania własnej wizji, tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz nastroju świątecznego, podtrzymywanie tradycji własnoręcznego wykonywania kartek świątecznych, wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych oraz rozbudzenie wrażliwości na sztukę, rozwój kreatywności i zdolności manualnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

• Organizatorem konkursu jest Zespól Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego ul. Konarskiego 2, 85-066, Bydgoszcz
• Konkurs jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oceniać będzie zgodnie z kryteriami konkursu Komisja powołana przez Organizatora.
• Komisja wybierze 1 pracę zwycięską 2 i 3 miejsce oraz 10 wyróżnień
• Przewidziana jest tez nagroda publiczności w drodze głosowania za pomocą ankiety online
• Wybrane prace, po odpowiednim opracowaniu graficznym, staną się kartkami świątecznymi ZSP
i wraz z życzeniami będą wysyłane pocztą, newsletterem oraz opublikowane na www, Facebooku Zespołu Szkół Plastycznych im L Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
• Wybrane prace zostaną zaprezentowane w galerii na stronie ZSP oraz na stronie www
• Przesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Wybrane prace mogą zostać wykorzystane

§2. Warunki uczestnictwa

⦁ Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja regulaminu oraz wysłanie na adres: agata.ciesielska@plastyk.bydgoszcz.pl wraz z pracą konkursową w dobrej rozdzielczości
⦁ Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.
⦁ Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 pracę.
⦁ Zgłoszenie jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia pracy na wszystkich polach eksploatacji związanych z promocją ZSP im. L Wyczółkowskiego w Bydgoszcz
⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.
⦁ Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz szczegółowych warunków Konkursu.

§3. Wymagania dotyczące pracy konkursowej

⦁ Praca konkursowa – ilustracja o tematyce świątecznej, wykonana w dowolnej technice plastycznej na płaszczyźnie (np. malarstwo, grafika, kolaż wraz z technikami komputerowymi).
Praca przesłana w dobrej rozdzielczości 300dpi. Format prac A5, Opis prac: Imię i nazwisko oraz klasa
⦁ Każda praca musi być wykonana samodzielnie (projekt autorski).
⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w następujących przypadkach:
a. zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub regulaminem,
b. zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich,
c. zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe.
d. prace w słabej rozdzielczości, które nie będą nadawały się do ponownego przetworzenia

§4. Ocena prac konkursowych i nagrody według następujących kryteriów

⦁ jakość estetyczna projektu,
⦁ realizacja tematu przewodniego konkursu,
⦁ kreatywność wykonania.
⦁ zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (profesjonalne materiały plastyczne, akcesoria dla plastyków znanych i renomowanych firm plastycznych).

§5 Terminy

• Termin nadsyłania prac: do 07.12.2021 r. na adres: agata.ciesielska@plastyk.bydgoszcz.pl
• Obrady jury 08.12.2020 r.
• Wybór pracy publiczności 10.12.2020 r.
• Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 11.12.2020 r. wyniki zostaną ogłoszone na stornie szkoły