Konsultacje z przedmiotów dyplomowych

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół Plastycznych od 25 maja 2020 roku absolwenci, którzy przystępują w czerwcu do matury/dyplomu , będą mogli odbyć konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły przy ulicy Konarskiego 2 w czasie wyznaczonych dyżurów.

Uczeń chcący skorzystać z pracowni musi potwierdzić swoje przyjście zgodnie z wyznaczonym harmonogramem z nauczycielem na dyżur, wysyłając do niego maila lub wiadomość librusa dzień przed wyznaczonym terminem spotkania, nie później niż do godziny 14.00

Harmonogram spotkań z datą oraz godziną, będzie wysłany na librusa.

  1. Uzyskać potwierdzenie od nauczyciela, że może przyjść na konsultacje (wymóg ten związany jest z obowiązkiem limitowania uczniów w grupie);
  2. Przynieść pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach (druk dokumentu dostępny tutaj>> i na stronie internetowej szkoły w zakładce MATURZYŚCI);
  3. Zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe, ewentualnie przyłbica) – uczeń bez zakrytych ust i nosa nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.  

Pamiętajcie: nauczyciele są dla Was dostępni online, zawsze możecie do nich napisać na służbowy adres e-mail lub umówić się na spotkanie za pośrednictwem internetu. W razie kolizji terminów dyżurów i otwarcia pracowni pomocniczych prosimy o umawianie się indywidualne z nauczycielem.