Konsultacje z przedmiotów ogólnokształcących

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół Plastycznych od 25 maja 2020 roku absolwenci, którzy przystępują w czerwcu do matury, będą mogli odbyć konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły przy ulicy Konarskiego 2 w czasie wyznaczonych dyżurów.

Uczeń chcący skorzystać z możliwości konsultacji musi:

1. umówić się z nauczycielem na dyżur, wysyłając do niego maila dzień przed wyznaczonym terminem spotkania, nie później niż do godziny 14.00, na adres służbowy zamieszczony poniżej;
2. uzyskać potwierdzenie od nauczyciela, że może przyjść na konsultacje (wymóg ten związany jest z obowiązkiem limitowania uczniów w grupie);
3. przynieść pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach (druk dokumentu dostępny tutaj>> i na stronie internetowej szkoły w zakładce MATURZYŚCI);
4. zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe, ewentualnie przyłbica) – uczeń bez zakrytych ust i nosa nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.  


DYŻURY NAUCZYCIELI i adresy służbowe

Magdalena Pisarek – matematyka (czwartki, godz. 9.50-10.35)
magdalena.pisarek@plastyk.bydgoszcz.pl

Wojciech Kieler – historia sztuki (piątki, godz. 8.00-8.45)
wojciech.kieler@plastyk.bydgoszcz.pl

Joanna Kościerzyńska – j. polski (wtorki, godz. 8.00-8.45)
joanna.koscierzynska@plastyk.bydgoszcz.pl

Mariola Kamińska – j.angielski (środy, godz. 8.00-8.45)
mariola.kaminska@plastyk.bydgoszcz.pl

Hanna Piasecka – j.angielski (wtorki, godz. 9.50-10.35)
hanna.piasecka@plastyk.bydgoszcz.pl

Renata Suchenek – j.polski (poniedziałki, godz. 11.50-12.35)
renata.suchenek@plastyk.bydgoszcz.pl

Magdalena Wełna – j. angielski i historia sztuki (piątki, godz. 9.50-10.35) 
magdalena.welna@plastyk.bydgoszcz.pl 

Justyna Szczurowska – matematyka (środy, godz. 9.50-10.35)
justyna.szczurowska@plastyk.bydgoszcz.pl

Anna Zwięczak – j. niemiecki (wtorki, godz. 8.00-8.45)
anna.zwieczak@plastyk.bydgoszcz.pl


W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemicznym prosimy osoby chcące się spotkać z nauczycielami, aby wcześniej przygotowały się do konsultacji w celu efektywnego wykorzystania czasu i ustaliły, czy dany problem nie jest możliwy do omówienia drogą Google meetów organizowanych online. Są to konsultacje, a nie lekcje czy zajęcia powtórkowe z nauczycielami. Limit miejsc jest ograniczony do 12 osób.

Pamiętajcie: nauczyciele są dla Was dostępni online, zawsze możecie do nich napisać lub umówić się na spotkanie za pośrednictwem internetu. W razie kolizji terminów dyżurów i otwarcia pracowni pomocniczych prosimy o umawianie się indywidualne z nauczycielem.