Od Smyka do Plastyka

„Maluszki” z fordońskiego przedszkola podczas wizyty w naszej szkole po raz pierwszy wykonały monotypię w pracowniach graficznych. Z wielkim zaciekawieniem oglądały prasy graficzne, kamienie litograficzne, wałki graficzne i matryce, a materiały odbijane na prasie stały się cenną pamiątką tego spotkania. Małymi kroczkami dotarliśmy na ostatnie piętro szkoły po drodze odwiedzając pracownie malarskie, aulę i bibliotekę. Po krótkim odpoczynku w ogródku szkolnym dzieci wróciły do swojego przedszkola. Dzięki bardzo dobrej opiece sprawowanej przez nauczycieli przedszkola warsztaty przebiegły bardzo sprawnie, spokojnie i efektywnie.

Aleksandra Bojarska