Projekty Unijne

Oś priorytetowa 7
Działanie 7.1

„Odnowienie elewacji obiektów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Konarskiego 2 w Bydgoszczy”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość inwestycji: 899 140,00 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 224 785,00 zł
Budżet państwa: 674 355,00 zł

BENEFICjENT: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
TERMIN REALIZACJI: 1 marca- 30 listopada 2011 r.


Oś priorytetowa 3
Działanie 3.1

„Wyposażenie w środki i zasoby pracowni Komunikacji Wizualnej z wykorzystaniem multimediów w Zespole  Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 107 594,25 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 96 834,82 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 58 500,23 PLN

BENEFICjENT: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
TERMIN REALIZACJI:  1 sierpnia 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie Adobe Design Premium oraz 3D Max pracowni Komunikacji Wizualnej w ZSP w Bydgoszczy. Poszerzenie bazy szkoły o nową pracownię przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty szkoły, m in. poprzez wprowadzenie nowego przedmiotu „Multimedia”. Dzięki nabytym umiejętnościom absolwenci ZSP w Bydgoszczy staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Ułatwi im to także start na uczelniach wyższych, nie tylko artystycznych.