Zagadnienia – egzamin teoretyczny

Egzamin ustny weryfikuje stopień opanowania zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu Plastyka dla szkoły podstawowej. Zapoznaj się z bazą zagadnień:

Baza zagadnień do egzaminu ustnego