VIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Filmowych DIGITALIA Supraśl 2022

Organizatorami Ogólnopolskiego Przeglądu i Warsztatów Małych Form Filmowych Digitalia
Supraśl 2022 są: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu
oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.