WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragnę złożyć naszym Uczniom, ich Rodzicom oraz Wszystkim Sympatykom Szkoły najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń. Aby plany, zarówno te osobiste, jak i zawodowe, okazały się możliwe do zrealizowania, a rok 2022 niech będzie czasem inspirujących wyzwań, kreatywnego zapału i poszukiwań twórczych. 

Joanna Wiśniewska-Kośmider

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
w imieniu Rady Pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły  


proj. Wiktoria Kuczewska