Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy |ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz NIP 5542606061, REGON 000276794 | sekretariat@plastyk.bydgoszcz.pl | + 48 52 322 17 12
Inspektorem ochrony danych jest: Artur Spryszyński | iod@plastyk.bydgoszcz.pl
Zespół Szkół Plastycznych, ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz (z dopiskiem: IOD)

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegółowe klauzule informacyjne dostępne są na naszej stronie internetowej www.plastyk.bydgoszcz.pl w zakładkach: dla Uczniów i Rodziców: RODO 

Umowa na korzystanie z GSuite dla Szkół i Uczelni szczegóły>>