Konkurs na logo ochrony żubra

Konkurs na logo projektu „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”.
Projekt „ Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowany jest ze środków Funduszu Leśnego, a realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w partnerstwie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieskim Parkiem Narodowym oraz Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów.
Termin przesyłania projektów i ofert cenowych to 31.03.br.
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
European Bison Friends Society

Regulamin konkursu