Wielki sukces!

Miło mi ogłosić wielki sukces uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy na XLVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej.

W imieniu całej społeczności szkolnej składam gratulacje laureatom i finalistom olimpiady, ich rodzicom oraz nauczycielowi prowadzącemu Wojciechowi Kielerowi.

LAUREACI:
Jowita Radzimska z klasy 4c PLSP,
Zofia Rybicka z klasy 4c PLSP
Joachim Keński z klasy 3a PLSP

WYRÓŻNIONA FINALISTKA:
Wiktoria Balcer z klasy 4c PLSP

FINALISTKI:
Michalina Konop z klasy 4b PLSP
Nastia Magdziak z klasy 4c PSP

Wyrazy uznania z życzeniami dalszych życiowych sukcesów !!!

Joanna Wiśniewska-Kośmider
Dyrektor ZSP