Kalendarz autorski 2018

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi „DOM”. Wieloznaczność pojęcia stwarza możliwość jego różnorakiego rozumienia. Temat może być rozpatrywany w rozmaitych aspektach. W towarzystwie dodatkowych słów nabiera zupełnie innych znaczeń. Przykłady: dom rodzinny, dom poprawczy, dom modlitwy, dom publiczny, dom starców, dom kultury, wariatów, mieszkanie, twierdza, azyl, schronienie, dzieło architektury itp.”

prof. Eugeniusz Skorwider
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

regulamin kalendarz autorski 2018