Konkurs fotograficzny i plastyczny

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat.
Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności, artystycznej wrażliwości oraz promowanie twórczości  Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. Finał konkursu odbędzie się 24 lutego 2018 roku w Turku połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej. Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac:

  • 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
  • Polska wielu kultur
  • Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka – 105. rocznica urodzin poety
  • Bohaterowie bajek i baśni

Edycja fotograficzna
Na konkurs są przyjmowane prace fotograficzne w formacie 15 x 21 cm, wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w formie elektronicznej na płycie DVD,

Edycja plastyczna
Na konkurs można przesyłać prace wykonane w jednej z technik plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika, wyklejanie, w formacie A -4 (210×297 mm).

Uwaga! Organizatorzy proszą, by nie przysyłać prac: wyklejanych watą, zapałkami, plasteliną, ani oprawionych. Prace w innym formacie niż ww. nie będą brały udziału w konkursie.

Prace plastyczne, fotograficzne należy przysłać do 1 grudnia 2017 roku.
Dla laureatów są przygotowane atrakcyjne nagrody m.in.: tablety, monety kolekcjonerskie, nagrody książkowe, banknoty kolekcjonerskie aparaty fotograficzne, srebrne monety kolekcjonerskie, pobyty weekendowe z wyżywieniem w pięknych zakątkach Polski oraz pobyt w Belgii.
Regulaminy i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.civitaschristianaturek.eu.