Bydgoszcz – Münster

25 lat partnerstwa szkół

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie,

25 lat temu nasze szkoły po raz pierwszy nawiązały ze sobą kontakt. Została wtedy z inicjatywy Pani Dyrektor Elżbiety Jolanty Szymańskiej , Pani Małgorzaty Maciejewskiej, Pana Bernda Fehige, Pana Doktora Jochena Hubrich i Pana Konrada Buschermöhle powołana do życia nasza wspaniała współpraca.

Bardzo dobrze pamiętam początki naszych kontaktów, bo w tym czasie sam już byłem zatrudniony w Liceum zawodowym A. Kolpinga. Myślą przewodnią wszystkich naszych działań była wymiana doświadczeń w celu wspierania procesu jednoczenia Europy.

Przez ten długi okres udało nam się udoskonalić sposoby i cele naszej współpracy. Kluczową rolę odegrał w tym miedzy innymi także Pan Manfred Klute. Obie strony określiły wspólne wartości i tym samym przyczyniły się do wzmacniania i udoskonalania naszej współpracy. Na przyszłość życzę Państwu w Bydgoszczy a także stronie niemieckiej sukcesów dydaktycznych i edukacyjnych oraz satysfakcji ze wspólnych spotkań i osiągnięć.

W dzisiejszych trudnych czasach potrzebne jest bardzo dużo siły i przede wszystkim optymizmu aby zrealizować nasze wspólne cele. Niezwykle ważne jest tu wzajemne zrozumienie i szacunek.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim aktorom, którzy angażowali się w proces naszej wspanialej współpracy i na przyszłość życzyć im wytrwałości, satysfakcji i dalszych sukcesów. Tylko wspólnie możemy stworzyć i zachować wartości pokoju, przyjaźni, radości, tolerancji i dialogu.

Wszystkim obecnym wielu pięknych chwil, wzajemnego zrozumienia oraz nawiązania przyjaźni i nowych  kontaktów. Przekazuję serdeczne pozdrowienia w imieniu nauczycielstwa i uczniów liceum zawodowego A. Kolpinga

Dyrektor Adolph-Kolping-Berufskolleg
Martin Lohmann


W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Plastycznych  im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
i Adolph-Kolping-Berufskolleg w Münster obchodzą 25-lecie współpracy.

Nawiązanie wzajemnych kontaktów nastąpiło w wyjątkowym momencie historycznym, z którym wiąże się upadek bariery dzielącej Europę na dwa przeciwstawne bloki, ponownie zjednoczenie Niemiec, demokratyzacja Polski i jej otwarcie na zachód.

Początkowe kontakty ze strony polskiej były nacechowane ciekawością poznania najbliższego sąsiada, kraju i ludzi. Na płaszczyźnie zawodowej skierowana była ona na funkcjonujący w Niemczech system edukacyjny i wychowawczy, porównanie osiągnięć i wymagających rozwiązania trudności.

Patrząc z tej perspektywy można dziś śmiało powiedzieć, że znalezienie partnera w postaci z Adolph-Kolping-Schule w Münster było dla szkoły w Bydgoszczy nader szczęśliwym zrządzeniem losu. Znaleźliśmy bowiem nie tylko placówkę o bardzo podobnym zakresie działalności, lecz przede wszystkim życzliwych i chętnych do współpracy ludzi, znakomitych fachowców, wychowawców i nauczycieli otwartych na współpracę i wymianę doświadczeń. Utalentowaną, wrażliwą i ciekawą  świata młodzież.

To właśnie ich zaangażowanie przyczyniło się do stworzenia podstawy do wieloletniej, owocnej współpracy, która przyniosła w efekcie stałą wymianę grup uczniowskich, dzielenie się doświadczeniami artystycznymi i pedagogicznymi, wymianę poglądów na sztukę i stałe porównywanie dokonań w pracy nad kształceniem młodych artystów. Nieodłączną częścią kontaktów zawodowych było budowanie więzi osobistej przyjaźni, coraz bliższego wzajemnego poznania.

Nasze wzajemne kontakty były życzliwie wspierane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz władzę miast Münster i Bydgoszczy.

25-lecie współpracy jest inspiracją do rozwijania i wzbogacania dalszych kontaktów. Obecnie znajdujemy się bowiem, dzięki wzajemnemu poznaniu, zawiązanej przyjaźni i lepszemu zrozumieniu w zupełnie innej i o wiele lepszej pozycji wyjściowej niż w 1990 roku.

Oby ten znaczący dorobek mógł być właściwie spożytkowany w przyszłej współpracy.

Serdecznie dziękuję  wszystkim nauczycielom biorącym udział w wymianie polsko- niemieckiej. Dziękuję mgr Małgorzacie Maciejewskiej – opiekunowi wymiany młodzieży w latach 1990-2007, mgr Tadeuszowi Hasskowi, mgr Piotrowi Wegnerowi, mgr Marcinowi Szymańskiemu, mgr Jerzemu Wankiewiczowi, mgr Marioli Kamińskiej, mgr Annie Zwięczak, mgr Piotrowi Laskowskiemu, mgr Agnieszce Elwertowskiej – opiekunowi wymiany od 2008 roku, mgr Karolinie Górskiej i mgr Franciszkowi Otto.

Dziękuję również grupom ponad 800 uczniów biorących udział w wymianie w latach 1990 -2015.

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
mgr Elżbieta Jolanta Szymańska

20150924_191140 20150924_191155 DSC_0006 DSC_0092 DSC_0132 DSC02440 DSC02517 S6303536 S6305472 S6305491 S6305493 S6305496 S6305497 S6305512 S6305523 S6305529 S6305534 S6305543 S6305645 together_in_aula_20091023_1718759019