Codziennik osobisty 2017/2018

Głównym celem „Codziennika osobistego” jest zachęta do systematycznej pracy nad teorią i praktyką formułowania komunikatu wizualnego. Tegoroczna edycja jest poświęcona zagadnieniom symbolu, alegorii, metafory i poszukiwania różnorodnych kontekstów dla zebranych haseł.
Materiał łączy tematy z opisami omawianych zagadnień. Podejmuj próby samodzielnego formułowania problemów i eksperymentowania w poszukiwaniu rozwiązań. Stopień złożoności należy dostosować do indywidualnych możliwości. Warto unikać naśladowania cudzych osiągnięć. Niech posłużą jako źródło inspiracji dla twórczych poszukiwań.
Efektem działań są projekty w formacie A5, wykonane różnymi technikami plastycznymi przy użyciu zróżnicowanych narzędzi – znanych i tych, które dopiero odkryjesz. Projekty zbieraj do segregatora A5.

codziennik 2017-2018