Dodatkowe dni wolne

W związku z wnioskiem Rady Rodziców w sprawie dodatkowych dni wolnych od nauki Rada Pedagogiczna zdecydowała, że 2 i 3 listopada 2017 r. będą dniami wolnymi.