Droga ku wolności – spotkanie z poezją C.K. Norwida w przeddzień Święta Niepodległości

10 XI br. szkolne Koło Teatralne pod opieką dr Renaty Suchenek zorganizowało spotkanie z poezją Czwartego Wieszcza Polski – Cypriana Kamila Norwida pt. Drogą ku wolności. Romantyk–patriota w swych utworach upamiętnił m. in.
drogę, jaką przebyła Polska na przestrzeni ponad stu lat, by stać się niepodległą; pragnął uszlachetnić i utrwalić znaczenie wolnego kraju, do którego tak tęsknił.

„C. K. Norwid był Polakiem, malarzem, rysownikiem i filozofem, poetą uznawanym za Czwartego Wieszcza polskiego romantyzmu” – powiedziała Martyna Hemmerling z 2b, która prowadziła uroczystość na auli szkoły – był więc osobą niezwykle bliską naszemu własnemu środowisku artystycznemu.

Nostalgiczne wystąpienia poetyckie dopełniła wystawa prac plastycznych uczniów naszej szkoły harmonizująca się z tematem piękna i sztuki, nad której oprawą czuwał prof. Bogusław Kuraś.

Całość uświetniły fragmenty muzyczne wykonane przez Franciszka Skolimowskiego na gitarze oraz Kornela Klarkowskiego na pianinie.

Wybrane utwory przedstawili:
Szymon Bagniewski – Harmonia, Na zgon poezji, Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj…
Zuzanna Biegniewska – Moja piosnka I, Nie chcę już smutków, nie!
Amelia Grabowska – Trzy strofki, W Weronie, Mój ostatni sonet
Zuzanna Joachimiak – Marionetki, To rzecz ludzka, Coś ty Atenom zrobił Sokratesie
Kornel Klarkowski – Jak, Bogowie i człowiek
Agata Miękus – Do wroga, Pieśń od ziemi naszej
Julian Schutta – fr. „Promethidiona”
Amelia Słowik – Pióro, Moja ojczyzna, Moja piosnka II
Weronika Thomas – Co to jest ojczyzna, Poezja

Czekamy na kolejne występy!

Anastazja Klufczyńska

fot. Kalina Warchoł, Martyna Kiełpińska