Komunikat z 10. kwietnia 2019 r.

Rodzice i Uczniowie,

przesyłam informacje dotyczące organizacji egzaminów w dniu 10. kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

Czas trwania poszczególnych części egzaminu:
1. Pierwsza część egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna
historia i wiedza o społeczeństwie – 60 minut (początek godz. 9.00)
język polski- 90 minut (początek godz. 11.00)

2. Druga część egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza
przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka i geografia – 60 minut (początek godz. 9.00)
matematyka – 90 minut (początek godz. 11.00)

3. Trzecia część egzaminu gimnazjalnego – z zakresu języka obcy nowożytnego
na poziomie podstawowym – trwa 60 minut (początek godz. 9.00)
na poziomie rozszerzonym – 60 minut (początek godz. 11.00).
Egzaminy gimnazjalne odbędą się w auli i bibliotece. Uczniowie są proszeni o przybycie o godz. 8.30 z legitymacją, długopisem
z czarnym wkładem oraz linijką na część matematyczną. Można zaopatrzyć się w butelkę z wodą. Proszę o pozostawienie wszelkich toreb w szatni oraz przekazanie telefonów komórkowych w depozyt do sekretariatu.

Egzamin dyplomowy z historii sztuki rozpoczyna się o 8.30 w sali nr 7.

Wszystkim uczniom zdającym egzamin życzymy optymizmu, szczęścia oraz tego, aby wiedza zdobyta w szkole, okazała się przydatna.

Hanna Medoń