Gościnne szkolenie Filmoteki Narodowej- Instytutu Audiowizualnego Pracownia 2.0 już za nami

W sobotę 9.12 odbyło się pilotażowe szkolenie wyjazdowe w ramach Pracowni 2.0 zorganizowane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny z Warszawy. Gościliśmy reprezentującą organizatora Panią Ewę Korzeniowską oraz prowadzące szkolenie Panią dr Dorotę Żelechowską oraz Panią Karolinę Szczepaniak oraz uczestników z różnych szkół i placówek kulturalnych. Dziękujemy za zaangażowanie i pozytywną atmosferę. Mamy nadzieję, że wykorzystają Państwo zdobyta wiedzę w codziennej pracy z uczniami.

Dorota Lipowska i Alicja Witkowska

fot. Alicja Witkowska, Dorota Lipowska