Have a look – projekt Wena Fundacji Rodziny Staraków

Projekt “HAVE A LOOK – książka obrazowa”

Projekt edukacyjno-artystyczny realizowany w ramach III edycji Programu Grantowego Wena Fundacji Rodziny Staraków. Realizowany przez grupę uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy pod opieką nauczycieli.

HAVE A LOOK project – picture book

An educational and artistic project conducted as a part of the 3rd edition of the Starak Foundation’s Wena Grant Programme. It is carried out by a group of students from Leon Wyczółkowski Secondary Art School in Bydgoszcz under the guidance of teachers.

„The aim of the project is to promote the ideals of openness and international cooperation, and the exchange of experiences from the time of pandemic. Illustrations to the ‘Have a Look’ book constitute the starting point for the joint artistic action. The illustrations will be created by pairs of students working together online. With the use of social media and individual contacts, the students motivate themselves to find illustrators from all around the world, with whom they will cooperate on the book page spread. The issues presented in the publication, whose starting point is a WINDOW – are supposed to encourage students to search for various ways of perceiving reality.

„Celem projektu jest propagowanie idei otwartości, współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń z okresu pandemii. Punktem wyjścia do wspólnych działań twórczych jest ilustracja do książki “Have a Look”, którą wspólnie wykonają 2-osobowe zespoły, online. Uczniowie aktywizują się do znalezienia poprzez media społecznościowe i indywidualne kontakty, ilustratorów z całego świata, z którymi będą pracować w duecie nad rozkładówką książki. Problemy stawiane w publikacji, której punktem wyjścia jest OKNO – mają zachęcać do poszukiwania różnorodnych sposobów postrzegania rzeczywistości.

Efektem projektu jest uwrażliwienie uczniów na otwartość interpretacyjną, jaka zawarta jest w dobrej ilustracji. Dialog artystyczny wspólnej pracy dwóch twórców nad jedną pracą plastyczną. Projekt nauczy młodzież opracować graficznie książkę, korzystać z programu graficznego – InDesign. Uczniowie będą mieli okazję prześledzić cały tok wydawniczy od projektów wstępnych, poprzez projektowanie właściwe, skład, przygotowanie do druku oraz sam wydruk i proces promocji książki.  Powstała z tego doświadczania broszura know-how będzie zbiorem informacji ścieżki rozwoju w zawodzie ilustratora. Biblioteka szkolna zostanie wzbogacona o wyjątkowy zestaw artystycznych książek ilustrowanych, wybranych w oparciu o zainteresowania młodzieży i aktualne tendencje na międzynarodowym rynku wydawniczym” 

Opiekunowie projektu:

Agata Ciesielska-Shovkun, zajmuje się grafiką, malarstwem, fotografią nowymi mediami oraz instalacją. Do współpracy zaproszony został nauczyciel Franciszek Otto, grafik i typograf. 

kontakt: havealook@plastyk.bydgoszcz.pl

Link do Fundacji Wena Rodziny Staraków:

https://starakfoundation.org/pl/wena/edycja

Opis projektu Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy:

https://starakfoundation.org/pl/wena/edycja/_have_a_look_ksiazka_obrazowa_