I Ogólnopolskie Biennale Inspiracji – KONIEC

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie,
Zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w I OGÓLNOPOLSKIM BIENNALE INSPIRACJI – Koniec.

Po czterech edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego INSPIROWANE WSIĄ postanowiliśmy zmienić formułę. Celem nowego konkursu jest wykonanie prac, których inspiracją i motywem przewodnim będzie autorska, plastyczna interpretacja zmieniającego się co dwa lata hasła.

Za hasło przewodnie pierwszej edycji, przewrotnie obrane zostało słowo :”Koniec”, które bardzo często funkcjonuje w języku potocznym. Może być nacechowane pozytywnie lub negatywnie i można je pojmować na bardzo wiele różnych sposobów. Słowo „koniec” obciążone jest dużym ładunkiem emocjonalnym. Występuje w różnych związkach frazeologicznych, przysłowiach, porzekadłach, obarczone jest też wielkim bagażem skojarzeń kulturowych. Koniec zyskuje bardzo wiele różnorodnych znaczeń na poziomie zbiorowości, wspólnoty, społeczeństwa, bo pewne zakończania biegu wydarzeń czy etapów są wspólne wielu ludziom, stanowią pewną cezurę i linię graniczną, są odczuwalne przez większą społeczność np. koniec wieku, koniec roku, koniec wojny, koniec czasów spokojnych, pokojowych, bezpiecznych itp. Koniec może mieć znaczenie terytorialne np. koniec ulicy, koniec wsi, koniec drogi, koniec granicy itp. Koniec może posiadać też charakter bardziej prywatny, osobisty, jednostkowy i zindywidualizowany – to wszystkie nasze prywatne zakończenia (tylko dla nas czytelne i tylko nam właściwe) – zwieńczenia różnych etapów życia, relacji itp. Koniec może być nacechowany pozytywnie np. zakończenie wyjątkowo trudnego zadania, ale niesie w sobie też ładunek katastrofizmu i nostalgii np. koniec świata (i w tej formie często jest wykorzystywany w różnych tekstach kultury i popkultury).
Ta wielowarstwowość, mieszanie i nakładanie się znaczeń oraz skojarzeń związanych ze słowem „koniec” sprawia, że prace nadesłane na konkurs z pewnością zyskają bardzo indywidualny i zróżnicowany charakter.

W wyrazami szacunku,
Aleksandra Hońko, komisarz konkursu

Prace należy przysyłać BEZ OPRAWY ! w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU