Ideografia 2017

Zapraszamy do udziału w pierwszym Ogólnopolskim Festiwalu Projektowania Graficznego w Poznaniu. Celem imprezy jest prezentacja najnowszych dokonań polskich projektantów. Głównym punktem festiwalowego programu jest konkurs adresowany zarówno do twórców plakatów, jak również około-plakatowych form graficznych. Przewidziane zostały w nim dwie kategorie – plakat oraz ideograf (tzw. plakat autorski w edycji własnej). Temat konkursu odpowiada nazwie festiwalu: ‘Ideografia’.
Kwalifikacji plakatów do udziału w wystawie konkursowej dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody: Nagrodą Główną oraz trzy wyróżnienia. Poza nagrodami regulaminowymi przewiduje się przyznanie nagród fundowanych.
Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród nastąpi w dniu otwarcia wystawy 1 Ogólnopolskiego Festiwalu Projektowania Graficznego w Poznaniu.
Lista uczestników, których prace zakwalifikowały się do wystawy zostanie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu po obradach Jury, nie później niż do 30 września 2017 r. Laureaci o przyznanych nagrodach zostaną powiadomieni mailowo.
Oprócz konkursu i wystawy laureatów w ramach festiwalu zaprezentowane zostaną również prace plakatowe nagrodzone na Międzynarodowym Festiwalu Plakatu w chińskim Shenzhen w roku 2017.

Prace należy przesłać do 25 września 2017

więcej informacji: ideografia.pl