Informacja dla Rodziców i Uczniów ZSP w związku z akcją strajkową

Wczoraj została Państwu przekazana wiadomość o akcji strajkowej, której początek jest planowany na 8 kwietnia 2019 roku.

Informuję, że w związku z protestem istnieje prawdopodobieństwo zawieszenia od tego dnia planowych zajęć edukacyjnych. Będę starała się zorganizować zajęcia opiekuńcze, jeżeli do strajku nie przystąpi znacząca większość załogi. Informację o dokładnej liczbie strajkujących nauczycieli otrzymam dopiero w poniedziałek.

Może również wystąpić konieczność zamknięcia internatu.

Liczę na Państwa wyrozumiałość, gdyż są to w Szkole okoliczności nadzwyczajne.

O bieżącej sytuacji, w szczególności w kwestii organizacji egzaminów zewnętrznych, będę Państwa informowała poprzez dziennik Librus oraz stronę internetową Szkoły.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły.
Hanna Medoń