Informacja dla uczniów przyjętych do klas I na rok szkolny 2016/2017

Zebrania dla rodziców i uczniów przyjętych do klas  I odbędą się dnia 27.06.w auli szkolnej (II piętro)
 
dla klasy I gimnazjum – 8.30
dla klas I liceum – 10.00
 
Wszyscy kandydaci proszeni są o dostarczenie do dnia 24.06. do godz. 14.. świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z egzaminu (po 6 klasie uczniowie do gimnazjum i  gimnazjalnego uczniowie do liceum).
Osoby spoza Bydgoszczy w dniu 24.06 powyższe dokumenty przesyłają mailem na adres sekretariat@plastyk.bydgoszcz.pl lub faxem na nr 52 322 54 67 a w dniu 27 czerwca przed zebraniem z rodzicami dostarczają do sekretariatu oryginały.