Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Wyniki egzaminów wstępnych do Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych zostaną ogłoszone 8 czerwca od godziny 14.00. Lista osób przyjętych będzie udostępniona na tablicy ogłoszeń  przy sekretariacie. Informacji dla osób spoza Bydgoszczy udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 52 322 17 12.