IV edycja – Leon Wyczółkowski inspiruje

13 III 2020 – Wojewódzki konkurs wiedzy o Leonie Wyczółkowskim dla młodzieży cz.1 test w systemie internetowym przy zastosowaniu formularza Google godz.19.00 (link do formularza zostanie przesłany na podany w zgłoszeniu adres e-mail). Organizator: Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
III 2020 – dwudniowe warsztaty graficzne w technikach: auto offsetu i algrafii poprowadzone przez art. graf. dr Magdalena Uchman z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy ODWOŁANE
25 IV 2020 – Wojewódzki konkurs wiedzy o Leonie Wyczółkowskim dla młodzieży cz.2 ustna (wersja online – szczegóły wkrótce)
27 – 30 IV 2020 – Termin dostarczenia prac konkursowych dla nauczycieli na zaprojektowanie gry dydaktycznej, której motywem przewodnim są drzewa. „GRAby, dęby, jodły, świerki… Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim. Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
11 V 2020 – Rozstrzygnięcie konkursu dla nauczycieli na zaprojektowanie gry dydaktycznej, której motywem przewodnim są drzewa. „GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
13 V 2020 – Zakończenie składania prac na konkurs rysunkowy „Autoportret” dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Organizator: Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
15 V 2020 – Obrady jury konkursu rysunkowego „Autoportret” w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
22 V 2020 – Ogłoszenie wyników konkursu rysunkowego „Autoportret”, prezentacja nagrodzonych prac konkursowych dla nauczycieli na zaprojektowanie gry dydaktycznej. Wystawa. Wręczanie nagród i wyróżnień w auli Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy o godz.12.00
2 VI 2020 – Zakończenie wewnątrzszkolnego konkursu graficznego dla uczniów „Natura, światło, cień”. Organizator: Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
16 VI 2020 – Ogłoszenie wyników wewnątrzszkolnego konkursu na grafikę warsztatową „Natura, światło, cień”. Wystawa prac, wręczenie nagród.

Regulamin konkursu AUTOPORTRET 2020

Regulamin konkursu – gra dydaktyczna 2020

Regulamin Konkursu wiedzy o Leonie Wyczółkowskim 2020