IV Międzynarodowe Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego

Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy to jedna z najstarszych średnich szkół artystycznych w Polsce. Współtworzyli ją artyści różnych specjalności, którzy poza działalnością dydaktyczną i wychowawczą prowadzili również działalność kulturalną. To właśnie dzięki takiej współpracy zrodziła się idea organizacji międzynarodowego triennale graficznego. Obecna, IV już edycja, odbywa się pod hasłem „Relacje i postawy”. Temat konkursu rozumiany jest  szeroko, odnosi się do naszych codziennych reakcji, odczuć, wzajemnych emocji, przyjaźni, akceptacji, sytuacji społecznych i politycznych. Bywa związany z naszymi fobiami, wykluczeniem, ze stereotypami i uprzedzeniami. Istnieją bowiem relacje, które od zawsze towarzyszą człowiekowi, które dla jednych są bliskie, dla innych są obce czy obojętne. Dotyczą wspólnej historii, osiągnięć gospodarki, cywilizacji, odmiennych kultur…

Uwaga: termin nadsyłania prac na IV Międzynarodowe Triennale Grafiki „RELACJE I POSTAWY” zostaje przełożony z 06 maja na 17 maja 2019.

Regulamin konkursu

Relations and Attitudes 2019 english version

Protokół z posiedzenia jury