Jerzy Remer

„Czym jest historia?
Echem przeszłości odbitym przez przyszłość.
Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.”
– Victor Hugo

Warto wiedzieć

Badania nad historią naszej szkoły prowadzone przez pana Jerzego Wankiewicza, nauczyciela linorytu i typografii, doprowadziły do odkrycia kolejnych ciekawych faktów z przeszłości Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Okazało się, że swój wkład we współtworzenie Liceum Plastycznego po wyzwoleniu kraju w 1945 roku miał profesor Jerzy Remer, wybitna postać kultury XX wieku. Był on jednym z pierwszych wykładowców utworzonej tuż po wojnie szkoły plastycznej w Bydgoszczy, w której prowadził zajęcia z historii sztuki oraz kultury. Mimo że czas, kiedy profesor pracował w naszej szkole, nie był zbyt długi, warto podkreślić, że człowiek tak zasłużony w dziedzinie propagowania wiedzy o szeroko rozumianej sztuce, bardzo dobrze znał bydgoski plastyk.
Jerzy Ludwik Adam Remer urodził się 16 kwietnia 1888 roku w Zatorze. W latach 1899-1907 uczęszczał do Gimnazjum w Wadowicach, a następnie naukę kontynuował na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Głównym przedmiotem jego studiów była historia sztuki. Zainteresowanie tą dziedziną nieprzerwanie pogłębiał, odbywając podróże naukowe do różnych krajów europejskich. Swoją pracę zawodową także od początku na wszystkich jej etapach wiązał z historią sztuki, konserwacją dzieł i muzealnictwem. Po II wojnie światowej stał się, jak sam to określał, torunianinem z wyboru i pragnął uczynić z tego miasta polski Oxford – jedyny w swoim rodzaju ośrodek nauki i kultury. Jednocześnie pracował w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy na stanowisku naczelnika wydziału kultury. Działalność kulturalna profesora w Toruniu rozwinęła się, kiedy został współtwórcą jednego z najlepszych w Europie Wydziałów Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Była to pierwsza kształcąca w tej dziedzinie uczelnia w Polsce. Profesor związany był z nią przez 15 lat. Jerzy Remer pełnił również funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu i czynił to nieprzerwanie przez 25 lat, aż do momentu przejścia na emeryturę w wieku 83 lat. Z jego inicjatywy powstały takie placówki muzealne, jak Dom Kopernika, Zamek Krzyżacki, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu czy Oddział Archeologii.
Za swoją twórczość i zaangażowanie otrzymał wiele odznaczeń państwowych, wyróżnień i odznak honorowych. Setna rocznica urodzin profesora, która przypadła 16 kwietnia 1988, została odnotowana w kalendarzu UNESCO, natomiast w 2018, zaledwie kilka tygodni temu, obchodziliśmy 130 rocznicę urodzin profesora Jerzego Remera. Warto, abyśmy jako ludzie kształcący się w dziedzinach związanych ze sztuką znali sylwetki takich osób jak profesor, który wniósł ogromny wkład w krzewienie kultury zwłaszcza naszego regionu, a także wpisał się w historię naszej szkoły.

Przygotowały:
Agata Grzempa
Klaudia Zielińska
Julia Zalewska
z klasy V POSSP