Kalendarz Imprez CEA

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej, podobnie jak w latach poprzednich prezentują kolejną edycję Kalendarza międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia, organizowanych w roku szkolnym 2015/2016.

Część dotycząca szkół plastycznych jest umieszczona na str. 9, 36 i 40. Szczegóły