Komunikat z 12. kwietnia 2019 r.

Rodzice i Uczniowie,
przewodnicząca Komitetu Strajkowego poinformowała mnie, że od poniedziałku będzie kontynuowana akcja protestacyjna.

Informuję, że zakończyły się egzaminy gimnazjalne, klasa IV b LP zdaje egzamin teoretyczny z historii sztuki. Na dzień 15.04 planujemy egzaminy praktyczne dla klasy VI OSSP – początek o g. 8.30 w auli szkolnej.

Z wyrazami szacunku
H. Medoń