Komunikat z 15. kwietnia 2019 r.

Rodzice i Uczniowie,

akcja protestacyjna będzie trwała nadal.

Klasa VI OSSP zakończyła część praktyczną egzaminu dyplomowego.
Na jutro jest zaplanowany egzamin w klasie IVa – 8.30, aula szkolna.

Jednocześnie informuję, że klasyfikacja uczniów klas maturalnych została przeprowadzona w marcu.

Z wyrazami szacunku
H. Medoń