Komunikat z 16. kwietnia 2019 r.

Rodzice i Uczniowie,

Akcja Protestacyjna trwa nadal.

Jutro odbędzie się egzamin dyplomowy dla klasy IVB – g. 8.30, aula szkolna.

Z wyrazami szacunku

H. Medoń