Komunikat z 19. kwietnia 2019 r.

Rodzice i uczniowie,

akcja protestacyjna trwa nadal.

Mimo tej trudnej sytuacji czynimy starania, aby zorganizować egzaminy maturalne oraz plenery.

Z wyrazami szacunku
H. Medoń