Komunikat z 23. kwietnia 2019 r.

Rodzice i Uczniowie,
akcja protestacyjna trwa nadal.
Jutro w godzinach od 8.00 do 11.30 będzie możliwość konsultacji w zakresie historii sztuki, historii, projektowania graficznego, będzie czynna pracownia graficznych technik metalowych, natomiast pomoc w zakresie malarstwa do g. 15.00.
Internat nadal nie funkcjonuje.
Kontynuujemy organizację matur i plenerów.
Uczniom, którzy nie zdali egzaminu z historii sztuki proponujemy poprawę we wtorek o g. 10.00. Bardzo proszę zainteresowanych Uczniów o informację zwrotną, czy zamierzają skorzystać z tej możliwości, czy raczej wybierają termin sierpniowy.

Z wyrazami szacunku

Hanna Medoń