Komunikat z 11. kwietnia 2019 r.

Rodzice i Uczniowie,
w dniu jutrzejszym nadal będzie trwała akcja protestacyjna w Szkole.
Informuję również, że planujemy kontynuację egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu dyplomowego z historii sztuki.

Z wyrazami szacunku
Hanna Medoń