Konkurs „DRZEWO = ŻYCIE”

Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne w następujących kategoriach: malarstwo, grafika, rysunek, ilustracja, fotografia, plakat. Prace konkursowe we wszystkich kategoriach powinny przedstawiać wizje artystyczne i projektowe zgodne z tematem przewodnim konkursu „DRZEWO = ŻYCIE”. Prace konkursowe na płaszczyźnie powinny być wykonane w formacie maksymalnym B2 (500 x 700 mm).
Prace mogą być wykonane samodzielnie jak i zespołowo. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Regulamin konkursu