Konkurs filmowy

Promocja Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Celem wewnątrzszkolnego konkursu filmowego jest zrealizowanie przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy spotów filmowych promujących szkołę z uwzględnieniem oferty dydaktycznej i edukacyjnej placówki.

Regulamin konkursu filmowego