KONKURS GRAFICZNY dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy „POMIĘDZY NAMI”

Serdecznie zaprasza uczniów do udziału w konkursie graficznym o nagrodę dyrektora szkoły, który wpisany jest w cykl wydarzeń IV edycji projektu „LEON WYCZÓŁKOWSKI – INSPIRUJE”.
Celem konkursu jest promocja klasycznych technik grafiki warsztatowej oraz popularyzacja tej dziedziny w oparciu o dorobek artystyczny, przede wszystkim graficzny, patrona naszej szkoły, Leona Wyczółkowskiego.
Organizując wewnątrzszkolny konkurs pragniemy przybliżyć i spopularyzować twórczość artysty, która w szczególny sposób powinna być bliska i znana naszym uczniom.
Jak w każdej edycji konkursów graficznych staramy się nakreślić temat powstających prac. Tradycją jest, że podejmowane tematy zaangażowane są społecznie i odnoszą się do aktualnych problemów związanych z codziennością, zagadnieniami środowiskowymi i politycznymi. Nakłaniamy Was – naszych młodych twórców by w swoich realizacjach odzwierciedlać to, co Was inspiruje, wzbudza zainteresowanie, wywołuje emocje, przyciąga uwagę, co zachwyca, ale też niepokoi. Ten wewnątrzszkolny konkurs poprzedza organizację kolejnej już V edycję Międzynarodowego Triennale Grafiki.
Z dużym zainteresowaniem oczekujemy waszych pomysłów na interpretację tegorocznego tematu „POMIĘDZY NAMI”.

Organizatorzy
Ewa Gordon
Jarosław Nowak

WARUNKI KONKURSU

• Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.
• Prace będą oceniane w kategorii grafika warsztatowa.
• Uczeń zgłaszający pracę na konkurs zobowiązany jest do osobistego przekazania jednej lub więcej prac graficznych nauczycielom prowadzącym pracownie serigrafii i wklęsłodruku do dnia 2 czerwca 2021 roku.
• Format prac nie może przekraczać 100 x 70 cm.
• Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane w roku szkolnym 2020/21.
• Na odwrocie każdej pracy autor zamieszcza swoje dane: imię, nazwisko, klasę.
• Komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna nagrody.
• Informacje o wynikach konkursu będą zamieszczone na stronie szkoły www.plastyk.bydgoszcz.pl
• Prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej.
• Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród 16 czerwca 2021.
• Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu i nie zawierają wszystkich informacji, nie będą oceniane przez komisję konkursową.