Konkurs graficzny – Rozmowa z Mistrzem

Konkurs graficzny dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Serdecznie zaprasza uczniów do udziału w konkursie graficznym o nagrodę dyrektora szkoły, którego tytuł brzmi „Rozmowa z mistrzem” – inspiracja twórczością i graficznym warsztatem Leona Wyczółkowskiego. W roku 2017 obchodzimy 165 rocznicę urodzin Leona Wyczółkowskiego, wybitnego polskiego malarza i grafika przełomu XIX i XX wieku, który na trwałe jest związany z naszym regionem, a szkoła nosi jego imię. Organizując wewnątrzszkolny konkurs pragniemy przybliżyć i spopularyzować twórczość artysty, która w szczególny sposób powinna być bliska naszym uczniom.

Regulamin