Konkurs na ekslibris

ZWIERZĘTA MORZA BAŁTYCKIEGO

Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Oceny prac i podziału nagród dokona jury, w skład którego wejdą uznani twórcy grafiki, oraz przedstawiciele
organizatorów. Jury ma prawo do innego podziału nagród, niż opisano w pkt. 15. Werdykt jury jest ostateczny.
NAGRODY REGULAMINOWE (wysokość nagród brutto)
EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA – TECHNIKI TRADYCYJNE
I Nagroda 1000 zł; II Nagroda 750 zł; III Nagroda 500 zł
EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA – TECHNIKI KOMPUTEROWE
I Nagroda 1000 zł; II Nagroda 750 zł, III Nagroda 500 zł
NAGRODY SPECJALNE
 Grand Prix Konkursu
 Nagroda Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury
 Nagroda Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska
 Nagroda Dyrektora Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
 Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Regulamin