Konkurs na formę graficzną związaną z tematyką bydgoską

Zadaniem konkursowym jest wykonanie grafiki/pracy twórczej
związanej z tematem Bydgoszczy (charakterystycznych dla Bydgoszczy miejsc,
ludzi, sympatyzowania z Bydgoszczą, przedstawienia Bydgoszczy w pozytywnym
świetle).
Praca musi być możliwa do przeniesienia na nośnik cyfrowy, a jej jakość
musi być odpowiednia do wydruku o wymiarze 1m na 1m.

Zgłoszenia prac odbywają się drogą mailową – należy wysłać pracę na e-mail
konkurs@eventworld.biz, najpóźniej o godzinie 23:59 w dniu 15.11.2021 r.
(„Zadanie konkursowe”).

Plik z pracą konkursową powinien być nazwany tą samą nazwą, która została
wpisana w karcie zgłoszeniowej.
Wyłonienie i poinformowanie o wygranej wszystkich laureatów nastąpi nie później
niż 16.11.2021r. do godz. 23:59.

Prace będą później drukowane na gadżetach reklamowych CH Rondo w
Bydgoszczy, które będą rozdawane wśród klientów (np. koszulki, workoplecaki, kubki),
powinny one mieć pozytywny wydźwięk, jasny przekaz i łatwość utożsamiania się z nimi
osób w różnym wieku.
W czasie trwania Konkursu Uczestnik może wysłać dowolną ilość prac, przy czym każda z
prac powinna być przesłana z osobną kartą zgłoszeniową z nazwą/tytułem pracy.
NAGRODY:
W Konkursie przewidziane zostały trzy nagrody główne oraz trzy nagrody wyróżnienia.

Głównymi nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne – 1 500 zł/każda.
Nagrodami wyróżnienia w Konkursie są nagrody pieniężne 500 zł/każda.

Szczegóły wraz z załącznikami pojawią się na stronie szkoły i będą przesłane drogą librusa.

Zachęcamy, gdyż konkurs skierowany jest głównie dla bydgoskiego plastyka :)