Konkurs na grafikę imienia Leona Wyczółkowskiego

dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

W tegorocznej edycji konkursu zależy nam, żeby uczniowie podjęli w swoich grafikach temat różnorodnych więzi społecznych, emocjonalnych, rodzinnych oraz integracji czy wykluczenia
w odniesieniu do teraźniejszości.
Celem konkursu jest popularyzacja klasycznych technik grafiki warsztatowej takich jak; serigrafii, linoryt, litografia, wklęsłodruk.

WARUNKI KONKURSU
• Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.
• Prace będą oceniane w kategorii grafika warsztatowa.
• Uczeń zgłaszający pracę na konkurs zobowiązany jest do osobistego przekazania jednej
lub więcej prac graficznych nauczycielom prowadzącym pracownie serigrafii i wklęsłodruku
do dnia 4 czerwca 2018 roku.
• Format prac nie mniejszy od A4
• Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane w roku szkolnym 2017/18.
• Na odwrocie każdej pracy autor zamieszcza swoje dane: imię, nazwisko, klasę.
• Komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły dokona wyboru prac na wystawę
pokonkursową i przyznania nagród.
• Informacje o wynikach konkursu będą zamieszczone na stronie szkoły
www.plastyk.bydgoszcz.pl
• Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa z wręczeniem nagród odbędzie się
12 czerwca 2018.
• Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu i nie zawierają wszystkich informacji, nie
będą oceniane przez komisję konkursową.