Konkurs na kalendarz TYPOROK

Przedmiotem Konkursu jest projekt wybranych kart kalendarza autorskiego na 2016 rok zrealizowany w oparciu o dowolną technikę graficzną oraz z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych. Prace powinny uwzględniać kreatywność projektową, szczególnie w obszarze TYPOGRAFII (projekt grafiki i projekt kalendarium), z zachowaniem zasad czytelności w budowie kalendarium użytkowego oraz charakteryzować się różnorodnością technik realizacyjnych, nowatorskim rozwiązaniem formy w zakresie skojarzeń i przekazu treści.

regulamin kalendarz autorski 2016