Konkurs na plakat

Konkurs na plakat lub serię plakatów, których tematem będzie ważna rocznica wydarzenia związanego z historią Rzeczypospolitej Polskiej w XX wieku. W 2021 roku wspominamy Pokój Ryski, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką, walkę powstańców śląskich, pierwszy zrzut Cichociemnych do okupowanej Polski, zawiązanie Armii Andersa w ZSRR, żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich broniących Tobruku oraz początek stanu wojennego w Polsce.

Poznaj historię, zaprojektuj plakat i wygraj atrakcyjne nagrody!

Wszystkie szczegóły znajdziesz w regulaminie na stronie:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/plakat-historyczny-roku

Zgłoszenia do 19 marca 2021 r. Termin nadsyłania prac pocztą elektroniczną do 26 marca 2021 r.